Bible21Jakub1,25

Jakub 1:25

Kdo však za­hlé­dl doko­nalý zákon svo­bo­dy a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Ne­za­po­míná to­tiž, co slyšel, ale na­plňuje to skutkem.


Verš v kontexte

24 ale když ode­jde, hned za­po­mene, jak vy­pa­dal. 25 Kdo však za­hlé­dl doko­nalý zákon svo­bo­dy a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Ne­za­po­míná to­tiž, co slyšel, ale na­plňuje to skutkem. 26 Pokud si někdo mys­lí, že je zbožný, a při­tom ne­u­mí zvládnout vlastní jazyk, ten kla­me sám sebe a jeho zbožnost je k niče­mu.

späť na Jakub, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale ten, kto dob­re na­zrel v do­konalý zákon, v zákon slobody, a zo­trval pri tom, ten, pre­tože nie je iba zábudlivým po­slucháčom, ale činiteľom skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní.

Evanjelický

25 Ale kto sa za­hľadel do do­konalého zákona slobody a vy­trval nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako činiteľ skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní.

Ekumenický

25 Kto sa však za­hľadí do do­konalého zákona slobody a vy­tr­vá nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako uskutočňovateľ skut­ku, ten bude blaho­slavený pre svoje skut­ky.

Bible21

25 Kdo však za­hlé­dl doko­nalý zákon svo­bo­dy a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Ne­za­po­míná to­tiž, co slyšel, ale na­plňuje to skutkem.

Bible21Jakub1,25

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček