EkumenickýJakubov1,25

Jakubov 1:25

Kto sa však za­hľadí do do­konalého zákona slobody a vy­tr­vá nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako uskutočňovateľ skut­ku, ten bude blaho­slavený pre svoje skut­ky.


Verš v kontexte

24 Po­zrie na seba, odíde a hneď za­bud­ne, ako vy­zerá. 25 Kto sa však za­hľadí do do­konalého zákona slobody a vy­tr­vá nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako uskutočňovateľ skut­ku, ten bude blaho­slavený pre svoje skut­ky. 26 Ak si nie­kto mys­lí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si ned­rží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je már­na.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale ten, kto dob­re na­zrel v do­konalý zákon, v zákon slobody, a zo­trval pri tom, ten, pre­tože nie je iba zábudlivým po­slucháčom, ale činiteľom skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní.

Evanjelický

25 Ale kto sa za­hľadel do do­konalého zákona slobody a vy­trval nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako činiteľ skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní.

Ekumenický

25 Kto sa však za­hľadí do do­konalého zákona slobody a vy­tr­vá nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako uskutočňovateľ skut­ku, ten bude blaho­slavený pre svoje skut­ky.

Bible21

25 Kdo však za­hlé­dl doko­nalý zákon svo­bo­dy a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Ne­za­po­míná to­tiž, co slyšel, ale na­plňuje to skutkem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček