Bible21Izaiáš63,9

Izaiáš 63:9

Sám trpěl každým je­jich trápením, posílal svého an­dě­la, aby je zachránil. Ve své lás­ce a smi­lování je sám vykoupil, zvedal a nosil je po všech­ny dávné dny.


Verš v kontexte

8 Pro­hlásil: „Vž­dyť jsou můj lid, moji synové, ti mě nezradí,“ a při­ne­sl jim spa­sení. 9 Sám trpěl každým je­jich trápením, posílal svého an­dě­la, aby je zachránil. Ve své lás­ce a smi­lování je sám vykoupil, zvedal a nosil je po všech­ny dávné dny. 10 Oni se ale bouři­lia jeho svatého Du­cha trápili; a pro­to se jim v ne­pří­te­le ob­rá­ti­la sám bo­joval pro­ti nim.

späť na Izaiáš, 63

Príbuzné preklady Roháček

9 V každom ich súžení mal aj on súženie, a an­jel jeho tvári ich ochraňoval. Vo svojej lás­ke a vo svojej ľútos­ti ich on vy­kúpil a pes­toval ich a nosil ich po všetky dni veku.

Evanjelický

9 v každom ich súžení. Ani po­sol, ani an­jel, ale On sám ich za­chraňoval; svojou lás­kou a súcitom On ich vy­kúpil a dvíhal ich i nosil po všet­ky dáv­ne dni.

Ekumenický

9 vo všet­kom ich súžení. Ani po­sol, ani an­jel, no on sám ich za­chránil vo svojej lás­ke a zhovievavos­ti, on ich vy­kúpil, po­z­dvihol ich a niesol, po všet­ky dni, od ne­pamäti.

Bible21

9 Sám trpěl každým je­jich trápením, posílal svého an­dě­la, aby je zachránil. Ve své lás­ce a smi­lování je sám vykoupil, zvedal a nosil je po všech­ny dávné dny.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček