Bible21Izaiáš63,8

Izaiáš 63:8

Pro­hlásil: „Vž­dyť jsou můj lid, moji synové, ti mě nezradí,“ a při­ne­sl jim spa­sení.


Verš v kontexte

7 Hos­po­di­novu lás­ku připo­mínat chcia či­ny, za které chválu za­s­louží – za všech­no, co pro nás Hos­po­din učinil, za to, jak vel­mi byl k domu Iz­rae­le laskavý, za ve­liké sli­tování, které jim projevil, za jeho ve­likou lás­ku k nim. 8 Pro­hlásil: „Vž­dyť jsou můj lid, moji synové, ti mě nezradí,“ a při­ne­sl jim spa­sení. 9 Sám trpěl každým je­jich trápením, posílal svého an­dě­la, aby je zachránil. Ve své lás­ce a smi­lování je sám vykoupil, zvedal a nosil je po všech­ny dávné dny.

späť na Izaiáš, 63

Príbuzné preklady Roháček

8 A po­vedal: Veď sú mojím ľudom, synovia , ne­o­klamú, a bol im spasiteľom.

Evanjelický

8 Lebo po­vedal: Vskut­ku, oni sú mojím ľudom, syn­mi, ktorí ne­s­klamú. A stal sa im zá­chran­com

Ekumenický

8 On po­vedal: Sú pred­sa môj ľud, synovia, ktorí ne­s­klamú. A stal sa im spasiteľom

Bible21

8 Pro­hlásil: „Vž­dyť jsou můj lid, moji synové, ti mě nezradí,“ a při­ne­sl jim spa­sení.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček