Bible21Izaiáš60,12

Izaiáš 60:12

Národ a králov­ství, jež ti ne­s­louží, zahynou; takové náro­dy v troskách za­niknou.


Verš v kontexte

11 Tvé brá­ny zůstanou stále otevřeny, nebudou za­vírá­ny ve dne ani v noci, aby k to­bě přišlo bo­hatství národůi je­jich králové ve vítězném průvo­du. 12 Národ a králov­ství, jež ti ne­s­louží, zahynou; takové náro­dy v troskách za­niknou. 13 Sláva Li­bano­nu k to­bě zamíří, cypřiše a jil­my spo­lu s jedlemi, aby oz­do­bi­ly moji svatyni, podnož svých no­hou abych oslavil.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo národ a kráľov­stvo, ktoré by ti ne­slúžily, za­hynú, a také národy is­tot­ne spust­nú.

Evanjelický

12 Lebo národ i kráľov­stvo, ktoré ti nebude slúžiť, za­hynie, a po­hania budú iste vy­hubení.

Ekumenický

12 Národ a kráľov­stvo, čo ti nebudú slúžiť, budú zničené, národy budú ú­pl­ne vy­hladené mečom.

Bible21

12 Národ a králov­ství, jež ti ne­s­louží, zahynou; takové náro­dy v troskách za­niknou.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček