Bible21Izaiáš60,11

Izaiáš 60:11

Tvé brá­ny zůstanou stále otevřeny, nebudou za­vírá­ny ve dne ani v noci, aby k to­bě přišlo bo­hatství národůi je­jich králové ve vítězném průvo­du.


Verš v kontexte

10 Cizin­ci zbu­dují tvo­je zdia je­jich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem tě bil, ve své přízni se ale nad te­bou sli­tu­ji. 11 Tvé brá­ny zůstanou stále otevřeny, nebudou za­vírá­ny ve dne ani v noci, aby k to­bě přišlo bo­hatství národůi je­jich králové ve vítězném průvo­du. 12 Národ a králov­ství, jež ti ne­s­louží, zahynou; takové náro­dy v troskách za­niknou.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

11 Tvoje brány budú vždyc­ky ot­vorené, nebudú za­vierané ani vod­ne ani vnoci, aby do­pravili k tebe silu po­hanov, aj ich kráľovia budú do­vedení.

Evanjelický

11 Tvoje brány budú ustavične ot­vorené, vo dne ani v noci ich nebudú za­tvárať, aby ti moh­li prinášať bohat­stvo národov a pri­vádzať svojich kráľov.

Ekumenický

11 Tvoje brány budú ne­us­tále ot­vorené, vo dne ani v noci ich nezat­voria, aby ti prinies­li blaho­byt národov pod vedením svojich kráľov.

Bible21

11 Tvé brá­ny zůstanou stále otevřeny, nebudou za­vírá­ny ve dne ani v noci, aby k to­bě přišlo bo­hatství národůi je­jich králové ve vítězném průvo­du.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček