RoháčekIzaiáš60,12

Izaiáš 60:12

Lebo národ a kráľov­stvo, ktoré by ti ne­slúžily, za­hynú, a také národy is­tot­ne spust­nú.


Verš v kontexte

11 Tvoje brány budú vždyc­ky ot­vorené, nebudú za­vierané ani vod­ne ani vnoci, aby do­pravili k tebe silu po­hanov, aj ich kráľovia budú do­vedení. 12 Lebo národ a kráľov­stvo, ktoré by ti ne­slúžily, za­hynú, a také národy is­tot­ne spust­nú. 13 Sláva Libanona prij­de k tebe, jedľa, jasen a zelenec spolu, oz­dobiť mies­to mojej svätyne, a tak oslávim mies­to svojich nôh.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo národ a kráľov­stvo, ktoré by ti ne­slúžily, za­hynú, a také národy is­tot­ne spust­nú.

Evanjelický

12 Lebo národ i kráľov­stvo, ktoré ti nebude slúžiť, za­hynie, a po­hania budú iste vy­hubení.

Ekumenický

12 Národ a kráľov­stvo, čo ti nebudú slúžiť, budú zničené, národy budú ú­pl­ne vy­hladené mečom.

Bible21

12 Národ a králov­ství, jež ti ne­s­louží, zahynou; takové náro­dy v troskách za­niknou.