Bible21Izaiáš15,2

Izaiáš 15:2

Di­bonští do svého chrá­mu stoupají, jdou pla­kat na své výšiny. Nad osu­dem Ne­bó a Me­de­by­Moáb­ci kvílejí. Všechny hlavy oholeny, všechny bra­dy ostříhá­ny,


Verš v kontexte

1 Or­tel nad Moábem: V je­diné noci vypleněn, Ar Moáb­ský je zahuben! V je­diné noci vypleněn, Kir Moáb­ský je za­hu­ben! 2 Di­bonští do svého chrá­mu stoupají, jdou pla­kat na své výšiny. Nad osu­dem Ne­bó a Me­de­by­Moáb­ci kvílejí. Všechny hlavy oholeny, všechny bra­dy ostříhá­ny, 3 v pyt­lovině chodí v ulicí­cha na stře­chách i náměstíchjen samé kvílení; slzy se valí po tvářích.

späť na Izaiáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

2 Poj­dú hore do chrámu a Díbon na s­voje výšiny, plakať; nad Nébom a nad Médebou bude kvíliť Moáb. Na každej jeho hlave bude plešina, a každá brada bude ostrihaná.

Evanjelický

2 Dcéra Dibón vy­stúpila plakať na obet­né výšiny. Na Nebu, na Medébe kvíli Moáb. Na všet­kých hlavách je plešina, každá brada je ostrihaná.

Ekumenický

2 Dibón vy­stupuje do chrámu, na výšiny plakať, na Nebó a do Médeby, Moáb žiali. Na každej hlave je plešina, každá brada je oholená,

Bible21

2 Di­bonští do svého chrá­mu stoupají, jdou pla­kat na své výšiny. Nad osu­dem Ne­bó a Me­de­by­Moáb­ci kvílejí. Všechny hlavy oholeny, všechny bra­dy ostříhá­ny,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček