Bible21Filipským4,8

Filipským 4:8

Závěrem, bratři, coko­li je prav­divé, ušlech­ti­lé, sprave­dlivé, čis­té, mi­lé, coko­li má dobrou po­věst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvá­la – o tom přemýš­lej­te.


Verš v kontexte

7 a Boží pokoj přesahující všech­no chápání bude střežit vaše srd­ce i mysl v Kri­stu Ježíši. 8 Závěrem, bratři, coko­li je prav­divé, ušlech­ti­lé, sprave­dlivé, čis­té, mi­lé, coko­li má dobrou po­věst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvá­la – o tom přemýš­lej­te. 9 Če­mu jste se nauči­li a při­ja­li, co jste slyše­li a vi­dě­li na mně, to dě­lej­te a Bůh poko­je bude s vá­mi.

späť na Filipským, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 A os­tat­ne, bratia, všet­ko, čo je prav­divé, čo je počest­né, čo je spraved­livé, čo je mrav­ne čis­té, čo je ľúbe, čo je dob­ro­povest­né, ak je nejaká ctnosť a jest­li nejaká chvála, o tom pre­mýšľaj­te,

Evanjelický

8 Na­pokon pre­mýšľaj­te, bratia, o všet­kom, čo je prav­divé, čo čest­né, čo spravod­livé, čo čis­té, čo ľúbez­né, čo príjem­né, o všet­kom, čo je cnost­né a čo chváliteb­né!

Ekumenický

8 Na­pokon, bratia, upriam­te svoju myseľ na všet­ko, čo je prav­divé, čest­né, spravod­livé, čis­té, lás­kyhod­né a úc­tyhod­né, to, čo je cnost­né a chvályhod­né.

Bible21

8 Závěrem, bratři, coko­li je prav­divé, ušlech­ti­lé, sprave­dlivé, čis­té, mi­lé, coko­li má dobrou po­věst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvá­la – o tom přemýš­lej­te.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček