Bible21Filipským4,19

Filipským 4:19

Můj Bůh pak pod­le svého bo­hatství slavně na­plní i každou vaši po­tře­bu v Kri­stu Ježíši.


Verš v kontexte

18 Po­tvrzu­ji, že jsem vše do­stal a ještě mi zbývá; mé po­tře­by jsou na­plně­ny, když jsem od Epafro­di­ta při­jal, co jste po­sla­li – je to líbez­ná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. 19 Můj Bůh pak pod­le svého bo­hatství slavně na­plní i každou vaši po­tře­bu v Kri­stu Ježíši. 20 Naše­mu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen.

späť na Filipským, 4

Príbuzné preklady Roháček

19 A môj Bôh na­pl­ní každú vašu po­trebu podľa svoj­ho bohat­stva v sláve, v Kris­tu Ježišovi.

Evanjelický

19 Môj Boh však uspokojí všet­ky vaše po­treby podľa svoj­ho bohat­stva v sláve Kris­ta Ježiša.

Ekumenický

19 Môj Boh vám dá všet­ko, čo po­trebujete podľa svoj­ho bohat­stva v sláve skr­ze Kris­ta Ježiša.

Bible21

19 Můj Bůh pak pod­le svého bo­hatství slavně na­plní i každou vaši po­tře­bu v Kri­stu Ježíši.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček