Bible21Filipským4,18

Filipským 4:18

Po­tvrzu­ji, že jsem vše do­stal a ještě mi zbývá; mé po­tře­by jsou na­plně­ny, když jsem od Epafro­di­ta při­jal, co jste po­sla­li – je to líbez­ná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná.


Verš v kontexte

17 Neříkám to pro­to, že bych toužil po da­rech; toužím ale, aby ros­tl zisk, který se připisuje na váš účet. 18 Po­tvrzu­ji, že jsem vše do­stal a ještě mi zbývá; mé po­tře­by jsou na­plně­ny, když jsem od Epafro­di­ta při­jal, co jste po­sla­li – je to líbez­ná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. 19 Můj Bůh pak pod­le svého bo­hatství slavně na­plní i každou vaši po­tře­bu v Kri­stu Ježíši.

späť na Filipským, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale ta mám všet­kého a mám hoj­nosť; mám všet­kého plno prij­múc od Epaf­rodita, čo ste po­slali, ľúbez­nú vôňu upokojujúcu, obeť, príjem­nú, ľúbu a vzác­nu Bohu.

Evanjelický

18 Mám do­sť všet­kého, mám aj navyše; som hoj­ne za­opat­rený tým, čo som prijal od vás po Epaf­roditovi; je mi to ako Bohu milá, príjem­ná obeť roz­košnej vône.

Ekumenický

18 Do­stal som všet­ko, ba mám hoj­nosť; som za­opat­rený tým, čo som od vás prijal pro­stred­níc­tvom Epaf­rodita. Je to príjem­ná obeta ľúbez­nej vône, milá Bohu.

Bible21

18 Po­tvrzu­ji, že jsem vše do­stal a ještě mi zbývá; mé po­tře­by jsou na­plně­ny, když jsem od Epafro­di­ta při­jal, co jste po­sla­li – je to líbez­ná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček