Bible21Filipským4,1

Filipským 4:1

Jak vás mi­lu­ji, jak po vás toužím, bratři mo­ji! Jste mou ra­dostí a ko­ru­nou! Tak­to tedy stůj­te v Pánu, mi­lovaní.


Verš v kontexte

1 Jak vás mi­lu­ji, jak po vás toužím, bratři mo­ji! Jste mou ra­dostí a ko­ru­nou! Tak­to tedy stůj­te v Pánu, mi­lovaní. 2 Pro­sím Evo­dii a pro­sím Syn­tychu, aby měly stejné smýšlení v Pánu. 3 Ano, pro­sím i te­be, věrný spo­jenče, abys jim po­máhal. Bo­jovaly pře­ce za evange­li­um spo­lu se mnou, s Kle­men­tem a s mý­mi další­mi spo­lu­pracovníky, je­jichž jmé­na jsou v knize živo­ta.

späť na Filipským, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna, tak stoj­te v Pánovi, milovaní!

Evanjelický

1 A tak, bratia moji túžob­ne milovaní, moja radosť a veniec, tak­to stoj­te v Pánu, milovaní.

Ekumenický

1 Moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste mojou radosťou a ven­com slávy, pre­to stoj­te pev­ne v Pánovi, milovaní!

Bible21

1 Jak vás mi­lu­ji, jak po vás toužím, bratři mo­ji! Jste mou ra­dostí a ko­ru­nou! Tak­to tedy stůj­te v Pánu, mi­lovaní.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček