RoháčekFilipským4,1

Filipským 4:1

A tak moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna, tak stoj­te v Pánovi, milovaní!


Verš v kontexte

1 A tak moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna, tak stoj­te v Pánovi, milovaní! 2 Evodiu na­pomínam i Syn­tychu na­pomínam, aby na jed­no a na to is­té mys­lely v Pánovi. 3 a prosím aj teba, pravý Syzygu, po­máhaj im, ktoré sa spolu so mnou borily v evan­jeliu aj s Klemen­tom a s os­tat­nými mojimi spolu­pracov­ník­mi, ktorých mená v knihe života.

späť na Filipským, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna, tak stoj­te v Pánovi, milovaní!

Evanjelický

1 A tak, bratia moji túžob­ne milovaní, moja radosť a veniec, tak­to stoj­te v Pánu, milovaní.

Ekumenický

1 Moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste mojou radosťou a ven­com slávy, pre­to stoj­te pev­ne v Pánovi, milovaní!

Bible21

1 Jak vás mi­lu­ji, jak po vás toužím, bratři mo­ji! Jste mou ra­dostí a ko­ru­nou! Tak­to tedy stůj­te v Pánu, mi­lovaní.