Bible21Ezechiel32,32

Ezechiel 32:32

Pustím to­tiž svou hrů­zu do země živých a fa­rao se vše­mi svý­mi horda­mi bude po­ložen mezi ne­obřezan­ce padlé mečem, praví Panovník Hospodin.“


Verš v kontexte

30 Bu­dou tam všich­ni se­verní vla­daři spo­lu se vše­mi Si­don­ci. Přes hrů­zu, již bu­di­li svou udatností, se­stou­pi­li i oni s han­bou k po­bi­tým. Teď leží ne­obřezaní mezi mečem padlý­mi a snášejí hanbu s tě­mi, kdo kles­li do jámy. 31 Až je fa­rao s ce­lým svým voj­s­kem uvi­dí, do­jde útě­chy nad vše­mi svý­mi horda­mi po­bi­tý­mi mečem, praví Panovník Hos­po­din. 32 Pustím to­tiž svou hrů­zu do země živých a fa­rao se vše­mi svý­mi horda­mi bude po­ložen mezi ne­obřezan­ce padlé mečem, praví Panovník Hospodin.“

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

32 pre­tože som bol pus­til jeho strach v zemi živých, a tak bude položený ležať medzi ne­ob­rezan­cami s po­bitými od meča, fara­on i všet­ko jeho množs­tvo, hovorí Pán Hos­podin.

Evanjelický

32 Lebo som šíril strach z neho v krajine živých, a tak faraón i celý jeho dav bol uložený medzi ne­ob­rezanými, s po­bitými mečom - znie výrok Hos­podina, Pána.

Ekumenický

32 Veď som šíril strach z neho v krajine živých, a tak faraón i celý jeho dav bol uložený medzi ne­ob­rezaných, ktorí boli po­bití mečom — znie výrok Pána, Hos­podina.

Bible21

32 Pustím to­tiž svou hrů­zu do země živých a fa­rao se vše­mi svý­mi horda­mi bude po­ložen mezi ne­obřezan­ce padlé mečem, praví Panovník Hospodin.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček