EkumenickýEzechiel32,32

Ezechiel 32:32

Veď som šíril strach z neho v krajine živých, a tak faraón i celý jeho dav bol uložený medzi ne­ob­rezaných, ktorí boli po­bití mečom — znie výrok Pána, Hos­podina.


Verš v kontexte

30 Tam sú všet­ky kniežatá severu a všet­ci Sidončania, ktorí zo­stúpili s prebodnutými. Na­priek strachu, ktorý spôsobili svojím hr­din­stvom, vy­šli na han­bu. Ľah­li si ako ne­ob­rezaní s tými, čo pad­li mečom, a znášajú po­tupu s tými, čo zo­stupujú do hrobu. 31 Tých­to uvidí faraón a po­teší sa nad celým svojím davom. Faraón a celé jeho voj­sko sú mečom po­bití — znie výrok Pána, Hos­podina. 32 Veď som šíril strach z neho v krajine živých, a tak faraón i celý jeho dav bol uložený medzi ne­ob­rezaných, ktorí boli po­bití mečom — znie výrok Pána, Hos­podina.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

32 pre­tože som bol pus­til jeho strach v zemi živých, a tak bude položený ležať medzi ne­ob­rezan­cami s po­bitými od meča, fara­on i všet­ko jeho množs­tvo, hovorí Pán Hos­podin.

Evanjelický

32 Lebo som šíril strach z neho v krajine živých, a tak faraón i celý jeho dav bol uložený medzi ne­ob­rezanými, s po­bitými mečom - znie výrok Hos­podina, Pána.

Ekumenický

32 Veď som šíril strach z neho v krajine živých, a tak faraón i celý jeho dav bol uložený medzi ne­ob­rezaných, ktorí boli po­bití mečom — znie výrok Pána, Hos­podina.

Bible21

32 Pustím to­tiž svou hrů­zu do země živých a fa­rao se vše­mi svý­mi horda­mi bude po­ložen mezi ne­obřezan­ce padlé mečem, praví Panovník Hospodin.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček