Bible21Ezdráš6,9

Ezdráš 6:9

Coko­li dalšího bude po­tře­ba – ať býčci, be­rani či jehňa­ta k zápalným obě­tem Bohu ne­bes, pšenice, sůl, víno či olej – coko­li si bu­dou je­ruzalémští kněží přát, ne­chť jim je denně bez pro­dlení do­dáváno,


Verš v kontexte

8 Tím­to nařizu­ji, abys­te ži­dov­ským stařešinům byli při stav­bě Božího domu nápo­mo­cni: Nákla­dy ne­chť jsou jim be­z­odkladně pro­pláce­ny z králov­ského majetku, to­tiž z daní za­eufratského kraje, aby se práce ne­z­držova­la. 9 Coko­li dalšího bude po­tře­ba – ať býčci, be­rani či jehňa­ta k zápalným obě­tem Bohu ne­bes, pšenice, sůl, víno či olej – coko­li si bu­dou je­ruzalémští kněží přát, ne­chť jim je denně bez pro­dlení do­dáváno, 10 aby přináše­li Bohu ne­bes příjemné obě­ti a mod­li­li se za život krále a jeho synů.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 A čoho bude treba, či jun­cov či baranov či oviec na zápal­né obeti Bohu nebies, obilia, soli, vína a oleja, podľa toho, čo po­vedia kňazi, ktorí sú v Jeruzaleme, nech sa im dáva každého dňa bez akéhokoľvek pod­vodu,

Evanjelický

9 Čo im je po­treb­né na spaľované obete nebes­kému Bohu - jun­ce, barán­ky, barany aj pšenica, soľ, víno a olej - podľa žiados­ti jeruzalem­ských kňazov nech sa im vy­dáva každoden­ne, a to bez zaned­bávania,

Ekumenický

9 A čo treba, býčky, barany a jahňatá na spaľované obety Bohu nebies, zrno, soľ, víno a či olej nech sa im každoden­ne dáva bez akéhokoľvek klam­stva, o čo požiadajú kňazi,

Bible21

9 Coko­li dalšího bude po­tře­ba – ať býčci, be­rani či jehňa­ta k zápalným obě­tem Bohu ne­bes, pšenice, sůl, víno či olej – coko­li si bu­dou je­ruzalémští kněží přát, ne­chť jim je denně bez pro­dlení do­dáváno,

Bible21Ezdráš6,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček