Bible21Ezdráš6,18

Ezdráš 6:18

K Boží službě v Je­ruzalémě po­stavi­li kněze pod­le je­jich tříd a levi­ty pod­le je­jich od­dílů, jak je psáno v Knize Mo­jžíšově.


Verš v kontexte

17 K za­svěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 be­ranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích ce­lého Iz­rae­le bylo obětováno 12 koz­lů pod­le poč­tu iz­rael­ských kmenů. 18 K Boží službě v Je­ruzalémě po­stavi­li kněze pod­le je­jich tříd a levi­ty pod­le je­jich od­dílů, jak je psáno v Knize Mo­jžíšově. 19 Čtrnáctého dne prvního měsíce slavi­li navrá­til­ci Hod beránka.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

18 A po­stavili kňazov v ich triedach a Levitov v ich od­deleniach k službe Božej v Jeruzaleme podľa toho, jako je na­písané v knihe Mojžišovej.

Evanjelický

18 Po­tom po­stavili kňazov podľa ich tried a levítov podľa ich od­dielov na službu v Jeruzaleme podľa pred­pisu knihy Mojžišovej.

Ekumenický

18 Po­tom za­delili kňazov po ich triedach, takis­to levitov po ich od­deleniach na Božiu službu v Jeruzaleme, ako sa píše v Mojžišovej knihe.

Bible21

18 K Boží službě v Je­ruzalémě po­stavi­li kněze pod­le je­jich tříd a levi­ty pod­le je­jich od­dílů, jak je psáno v Knize Mo­jžíšově.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček