Bible21Exodus21,8

Exodus 21:8

Jest­liže se zne­líbí své­mu pánu, který si ji vy­bral, ne­chá ji vy­kou­pit. Ne­smí ji však pod­vést tím, že by ji pro­dal cizin­cům.


Verš v kontexte

7 Když někdo pro­dá svou dce­ru jako děvečku, ta pak ne­o­de­jde na svo­bo­du, jako od­cházejí ot­ro­ci. 8 Jest­liže se zne­líbí své­mu pánu, který si ji vy­bral, ne­chá ji vy­kou­pit. Ne­smí ji však pod­vést tím, že by ji pro­dal cizin­cům. 9 Jest­liže ji vy­bral pro svého sy­na, bude se k ní chovat jako k dceři.

späť na Exodus, 21

Príbuzné preklady Roháček

8 Ak by sa neľúbila svoj­mu pánovi, ktorý si jej nezas­núbil, do­pus­tí, aby moh­la byť vy­kúpená; ale cudziemu národu nebude mať práva ju predať, keď by sa do­pus­til ne­ver­nos­ti voči nej.

Evanjelický

8 Ak by sa za­páčila svoj­mu pánovi, ktorý si ju určil pre seba, do­voľ jej vy­kúpiť sa; ne­má však právo predať ju cudzím ľuďom, keď s ňou ne­ver­ne na­kladal.

Ekumenický

8 Ak sa znepáči svoj­mu pánovi, ktorý si ju vy­bral, nech jej do­volí vy­kúpiť sa. Ne­má však právo predať ju cudzin­com, lebo s ňou za­ob­chádzal nečest­ne.

Bible21

8 Jest­liže se zne­líbí své­mu pánu, který si ji vy­bral, ne­chá ji vy­kou­pit. Ne­smí ji však pod­vést tím, že by ji pro­dal cizin­cům.

Bible21Exodus21,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček