Bible21Efeským4,32

Efeským 4:32

Buď­te k sobě navzájem las­kaví a mi­lo­srdní. Odpouštěj­te si navzájem, tak jako Bůh v Kri­stu odpustil vám.


Verš v kontexte

30 Ne­zar­mu­cuj­te svatého Božího Du­cha, je­hož pečetí jste byli označeni ke dni vy­kou­pení. 31 Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spo­lu s veške­rou záští. 32 Buď­te k sobě navzájem las­kaví a mi­lo­srdní. Odpouštěj­te si navzájem, tak jako Bůh v Kri­stu odpustil vám.

späť na Efeským, 4

Príbuzné preklady Roháček

32 Ale si buďte na­vzájom na­proti sebe dob­rotiví, ľútos­tiví, od­púšťajúci si, jako aj Bôh v Kris­tu od­pus­til vám.

Evanjelický

32 Ale buďte vo­spolok dob­rotiví, milo­sr­d­ní, od­púšťaj­te si, ako aj Boh od­pus­til vám v Kris­tovi.

Ekumenický

32 A buďte k sebe dob­rí, milo­sr­d­ní, od­púšťaj­te si na­vzájom, ako aj vám Boh od­pus­til v Kristovi.

Bible21

32 Buď­te k sobě navzájem las­kaví a mi­lo­srdní. Odpouštěj­te si navzájem, tak jako Bůh v Kri­stu odpustil vám.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček