Bible21Efeským1,3

Efeským 1:3

Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nás v Kri­stu požeh­nal veškerým du­chovním požeh­náním v ne­besích!


Verš v kontexte

2 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista. 3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nás v Kri­stu požeh­nal veškerým du­chovním požeh­náním v ne­besích! 4 V něm nás vy­vo­lil ještě před stvořením svě­ta, abychom před ním byli svatí a bez­úhonní v lás­ce.

späť na Efeským, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Požeh­naný Bôh a Otec našeho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal každým požeh­naním duchov­ným v ponebes­kých ob­las­tiach v Kris­tovi,

Evanjelický

3 Požeh­naný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Kris­ta, ktorý nás v nebes­kých veciach požeh­nal v Kris­tovi Ježišovi všet­kým duchov­ným požeh­naním.

Ekumenický

3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal všet­kým duchov­ným požeh­naním cez naše spoločen­stvo v Kristovi v nebesiach.

Bible21

3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nás v Kri­stu požeh­nal veškerým du­chovním požeh­náním v ne­besích!

Bible21Efeským1,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček