Bible21Deuteronomium7,26

Deuteronomium 7:26

Ne­smíš si tu ohavnost přinést do­mů, ji­nak pro­padneš klat­bě jako ona. Bu­deš se jí ští­tit a pokládat ji za hnu­snou ohavnost, ne­boť pro­padla klat­bě.


Verš v kontexte

24 Vy­dá do tvých ru­kou i je­jich krále, takže vy­mažeš je­jich jméno pod ne­bem. Žádný před te­bou ne­ob­sto­jí, všech­ny je vy­hladíš. 25 So­chy je­jich bo­hů spal. Ne­smíš za­toužit po stříb­ru ani zla­tu, které je na nich. Ne­ber si je, abys ne­u­pa­dl do léčky. Pro Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, je to ohavnost! 26 Ne­smíš si tu ohavnost přinést do­mů, ji­nak pro­padneš klat­bě jako ona. Bu­deš se jí ští­tit a pokládat ji za hnu­snou ohavnost, ne­boť pro­padla klat­bě.

späť na Deuteronomium, 7

Príbuzné preklady Roháček

26 A ne­vnesieš ohav­nos­ti do svoj­ho domu, aby si nebol tiež prekliaty na ú­pl­nú záhubu jako ono; ošk­liviť sa ti to bude, a bude ti to ohav­nosťou, lebo je to pre­kliate na ú­pl­nú záhubu.

Evanjelický

26 Ne­vnášaj ohav­nosť do svoj­ho domu, aby si ne­prepadol hubiacej kliat­be ako oni. Nech sa ti to sprotiví a zhnusí, lebo je to pod­robené hubiacej kliat­be.

Ekumenický

26 Nedonesieš tieto ohav­nos­ti do svoj­ho domu, aby si ne­upadol do kliat­by ako ony. Nech sa ti zošk­livia a zhnusia, lebo sú pre­kliate.

Bible21

26 Ne­smíš si tu ohavnost přinést do­mů, ji­nak pro­padneš klat­bě jako ona. Bu­deš se jí ští­tit a pokládat ji za hnu­snou ohavnost, ne­boť pro­padla klat­bě.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček