Ekumenický5. Mojžišova7,26

5. Mojžišova 7:26

Deuteronomium

Nedonesieš tieto ohav­nos­ti do svoj­ho domu, aby si ne­upadol do kliat­by ako ony. Nech sa ti zošk­livia a zhnusia, lebo sú pre­kliate.


Verš v kontexte

24 Ich kráľov ti vy­dá do rúk a ty vy­mažeš ich mená pod nebom. Ni­kto sa ne­po­staví proti tebe, kým ich ne­vyničíš. 25 Vy­rezávané sošky ich božs­tiev spáľte. Nezatúžiš po strieb­re ani po zlate, čo je na nich, ani si ho neber, aby sa ti to ne­stalo osíd­lom, lebo je to ohav­nosť pred Hos­podinom, tvojím Bohom. 26 Nedonesieš tieto ohav­nos­ti do svoj­ho domu, aby si ne­upadol do kliat­by ako ony. Nech sa ti zošk­livia a zhnusia, lebo sú pre­kliate.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

26 A ne­vnesieš ohav­nos­ti do svoj­ho domu, aby si nebol tiež prekliaty na ú­pl­nú záhubu jako ono; ošk­liviť sa ti to bude, a bude ti to ohav­nosťou, lebo je to pre­kliate na ú­pl­nú záhubu.

Evanjelický

26 Ne­vnášaj ohav­nosť do svoj­ho domu, aby si ne­prepadol hubiacej kliat­be ako oni. Nech sa ti to sprotiví a zhnusí, lebo je to pod­robené hubiacej kliat­be.

Ekumenický

26 Nedonesieš tieto ohav­nos­ti do svoj­ho domu, aby si ne­upadol do kliat­by ako ony. Nech sa ti zošk­livia a zhnusia, lebo sú pre­kliate.

Bible21

26 Ne­smíš si tu ohavnost přinést do­mů, ji­nak pro­padneš klat­bě jako ona. Bu­deš se jí ští­tit a pokládat ji za hnu­snou ohavnost, ne­boť pro­padla klat­bě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček