Bible21Deuteronomium4,5

Deuteronomium 4:5

Po­hleď, učím vás pravi­dla a záko­ny, které mi Hos­po­din, můj Bůh, svěřil, abys­te je do­držova­li v ze­mi, kte­rou při­chází­te ob­sa­dit.


Verš v kontexte

4 Vy, kdo jste se při­mkli k Hos­po­di­nu, jste však až dodnes všich­ni naživu. 5 Po­hleď, učím vás pravi­dla a záko­ny, které mi Hos­po­din, můj Bůh, svěřil, abys­te je do­držova­li v ze­mi, kte­rou při­chází­te ob­sa­dit. 6 Řiď­te se ji­mi, do­držuj­te je a ostatní náro­dy uvi­dí vaši moud­rost a ro­zum­nost. Až us­lyší o všech těch­to pravi­dlech, řeknou: „Jak moud­rý a ro­zumný lid! Jak zna­meni­tý národ!“

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 Hľaď, učil som vás ustanoveniam a súdom, tak ako pri­kázal Hos­podin, môj Bôh, aby ste tak činili v zemi, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali dedične.

Evanjelický

5 A hľa, učím vás ustanoveniam a práv­nym pred­pisom, ako mi pri­kázal Hos­podin, môj Boh, aby ste ich pl­nili v krajine, do ktorej vchádzate, aby ste ju za­brali.

Ekumenický

5 Po­zri, učil som vás ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ako mi pri­kázal Hos­podin, môj Boh, aby ste ich za­chovávali aj v krajine, ktorú pri­chádzate ob­sadiť.

Bible21

5 Po­hleď, učím vás pravi­dla a záko­ny, které mi Hos­po­din, můj Bůh, svěřil, abys­te je do­držova­li v ze­mi, kte­rou při­chází­te ob­sa­dit.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček