Bible21Deuteronomium4,46

Deuteronomium 4:46

Stalo se to v Za­jordání, v roklině na­pro­ti Bet-pe­o­ru, v zemi emo­rej­ského krále Si­cho­na, sídlícího v Cheš­bo­nu. Toho Mo­jžíš se syny Iz­rae­le po od­cho­du z Egyp­ta po­razil.


Verš v kontexte

45 Toto jsou svě­de­ctví, pravi­dla a záko­ny, které Mo­jžíš předne­sl synům Iz­rae­le po je­jich od­cho­du z Egyp­ta. 46 Stalo se to v Za­jordání, v roklině na­pro­ti Bet-pe­o­ru, v zemi emo­rej­ského krále Si­cho­na, sídlícího v Cheš­bo­nu. Toho Mo­jžíš se syny Iz­rae­le po od­cho­du z Egyp­ta po­razil. 47 Ob­sa­di­li jeho zem i zem bášan­ského krále Oga, tedy zem obou emo­rej­ských králů na východním bře­hu Jordánu:

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

46 za Jor­dánom, na doline, na­proti Bét-pe­oru, v zemi Síchona, amorej­ského kráľa, ktorý býval v Chešbone, ktorého porazil Mojžiš a synovia Iz­raelovi, keď vy­šli z Egyp­ta.

Evanjelický

46 za Jor­dánom v údolí na­proti Bét-Peóru, v krajine amorej­ského kráľa Síchóna, ktorý síd­lil v Chešbóne a ktorého Mojžiš a Iz­rael­ci porazili, keď vy­chádzali z Egyp­ta.

Ekumenický

46 za Jor­dánom v údolí oproti Bét-Peóru, v krajine amorej­ského kráľa Síchona, ktorý býval v Chešbóne a ktorého Mojžiš a Iz­raeliti porazili pri od­chode z Egypta.

Bible21

46 Stalo se to v Za­jordání, v roklině na­pro­ti Bet-pe­o­ru, v zemi emo­rej­ského krále Si­cho­na, sídlícího v Cheš­bo­nu. Toho Mo­jžíš se syny Iz­rae­le po od­cho­du z Egyp­ta po­razil.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček