Bible21Deuteronomium4,45

Deuteronomium 4:45

Toto jsou svě­de­ctví, pravi­dla a záko­ny, které Mo­jžíš předne­sl synům Iz­rae­le po je­jich od­cho­du z Egyp­ta.


Verš v kontexte

44 Toto je Zákon, který Mo­jžíš pře­dložil synům Iz­rae­le. 45 Toto jsou svě­de­ctví, pravi­dla a záko­ny, které Mo­jžíš předne­sl synům Iz­rae­le po je­jich od­cho­du z Egyp­ta. 46 Stalo se to v Za­jordání, v roklině na­pro­ti Bet-pe­o­ru, v zemi emo­rej­ského krále Si­cho­na, sídlícího v Cheš­bo­nu. Toho Mo­jžíš se syny Iz­rae­le po od­cho­du z Egyp­ta po­razil.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

45 a to sú svedoc­tvá, ustanovenia a súdy, ktoré hovoril Mojžiš synom Iz­raelovým, keď vy­šli z Egyp­ta,

Evanjelický

45 Toto sú svedec­tvá, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré Mojžiš oznámil Iz­rael­com, keď vy­šli z Egyp­ta,

Ekumenický

45 Toto sú svedec­tvá, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré Mojžiš oznámil Iz­raelitom pri ich od­chode z Egypta

Bible21

45 Toto jsou svě­de­ctví, pravi­dla a záko­ny, které Mo­jžíš předne­sl synům Iz­rae­le po je­jich od­cho­du z Egyp­ta.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček