Bible21Deuteronomium4,47

Deuteronomium 4:47

Ob­sa­di­li jeho zem i zem bášan­ského krále Oga, tedy zem obou emo­rej­ských králů na východním bře­hu Jordánu:


Verš v kontexte

46 Stalo se to v Za­jordání, v roklině na­pro­ti Bet-pe­o­ru, v zemi emo­rej­ského krále Si­cho­na, sídlícího v Cheš­bo­nu. Toho Mo­jžíš se syny Iz­rae­le po od­cho­du z Egyp­ta po­razil. 47 Ob­sa­di­li jeho zem i zem bášan­ského krále Oga, tedy zem obou emo­rej­ských králů na východním bře­hu Jordánu: 48 od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon až k hoře Si­ri­on (což je Her­mon)

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

47 A zau­jali jeho zem do dedičs­tva jako i zem Óga, bázan­ského kráľa, dvoch amorej­ských kráľov, ktorí v­lád­li za Jor­dánom, na východe sln­ka,

Evanjelický

47 Za­brali jeho krajinu i krajinu bášán­skeho kráľa Óga, dvoch kráľov amorej­ských, za Jor­dánom smerom k východu sln­ka,

Ekumenický

47 Ob­sadili jeho krajinu i krajinu bášan­ského kráľa Óga, dvoch amorej­ských kráľov na východe za Jor­dánom,

Bible21

47 Ob­sa­di­li jeho zem i zem bášan­ského krále Oga, tedy zem obou emo­rej­ských králů na východním bře­hu Jordánu:

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček