Bible21Deuteronomium11,19

Deuteronomium 11:19

Vy­učuj­te jim své sy­ny. Mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš ane­bo vstáváš.


Verš v kontexte

18 Ulož­te si tato má slova v srd­ci a v duši, přivaž­te si je jako zna­mení na ruku a jako pásek na če­lo. 19 Vy­učuj­te jim své sy­ny. Mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš ane­bo vstáváš. 20 Na­piš je na veřejích svého domu i na svých branách.

späť na Deuteronomium, 11

Príbuzné preklady Roháček

19 A budete im vy­učovať svojich synov hovoriac o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať;

Evanjelický

19 Po­učte o nich svoje deti; hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôj­deš ces­tou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať.

Ekumenický

19 Poúčaj­te o nich svojich synov a hovor­te im o nich, či už budeš sedieť vo svojom dome, alebo pôj­deš po ces­te, či budeš líhať, alebo vstávať.

Bible21

19 Vy­učuj­te jim své sy­ny. Mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš ane­bo vstáváš.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček