Roháček5. Mojžišova11,19

5. Mojžišova 11:19

Deuteronomium

A budete im vy­učovať svojich synov hovoriac o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať;


Verš v kontexte

18 Ale si položíte tieto moje slová na svoje srd­ce, a na svoju dušu a pri­viažete si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi vašimi očami. 19 A budete im vy­učovať svojich synov hovoriac o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať; 20 a na­píšeš ich na po­d­voje svoj­ho domu i na svoje brány,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

19 A budete im vy­učovať svojich synov hovoriac o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať;

Evanjelický

19 Po­učte o nich svoje deti; hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôj­deš ces­tou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať.

Ekumenický

19 Poúčaj­te o nich svojich synov a hovor­te im o nich, či už budeš sedieť vo svojom dome, alebo pôj­deš po ces­te, či budeš líhať, alebo vstávať.

Bible21

19 Vy­učuj­te jim své sy­ny. Mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš ane­bo vstáváš.