Evanjelický5. Mojžišova11,19

5. Mojžišova 11:19

Deuteronomium

Po­učte o nich svoje deti; hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôj­deš ces­tou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať.


Verš v kontexte

18 Vložte si tieto moje slová do svoj­ho srd­ca a do duše a pri­viažte si ich ako znamenia na svoje ruky; i budete ich mať ako pás­ku na čele medzi svojimi očami. 19 Po­učte o nich svoje deti; hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôj­deš ces­tou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať. 20 Na­píš ich na veraje svoj­ho príbyt­ku a na svoje brány,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

19 A budete im vy­učovať svojich synov hovoriac o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať;

Evanjelický

19 Po­učte o nich svoje deti; hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôj­deš ces­tou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať.

Ekumenický

19 Poúčaj­te o nich svojich synov a hovor­te im o nich, či už budeš sedieť vo svojom dome, alebo pôj­deš po ces­te, či budeš líhať, alebo vstávať.

Bible21

19 Vy­učuj­te jim své sy­ny. Mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš ane­bo vstáváš.