Bible21Abdiáš1,17

Abdiáš 1:17

Na hoře Sion však bude záchranaa ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpětsvůj dě­dičný majetek.


Verš v kontexte

16 Jako jste pili na mé svaté hoře, tak bu­dou věčně pít všech­ny národy. Budou pít a pít až k zalknutí, až zmizí, jako by ne­byly. 17 Na hoře Sion však bude záchranaa ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpětsvůj dě­dičný majetek. 18 Dům Jákobův pak bude ohně­ma Josefův dům plamenem, dům Ezauův však bude strništěm. Sežehnou ho a stráví jej – v Ezauově do­mě nikdo nezbude! Tak pro­mlu­vil Hos­po­din.

späť na Abdiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale na vr­chu Si­one bude unik­lé, a ­vrch Sion bude svätým, a dom Jakobov bude dedične vlád­nuť svojimi vlast­níc­tvami.

Evanjelický

17 Ale na vr­chu Sion bude zá­chrana a bude po­svät­ným mies­tom; dom Jákobov sa zmoc­ní svojich majet­kov.

Ekumenický

17 Na vr­chu Sion však bude zá­chrana a bude po­svät­ným mies­tom; dom Jákobov sa zmoc­ní svojich majet­kov.

Bible21

17 Na hoře Sion však bude záchranaa ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpětsvůj dě­dičný majetek.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček