Bible213. Jan1,12

3. Jan 1:12

De­met­ri­os má dob­ré svě­de­ctví ode všech, i od sa­motné prav­dy. I my mu vy­dává­me svě­de­ctví a víš, že naše svě­de­ctví je prav­divé.


Verš v kontexte

11 Mi­lovaný, ne­ber si příklad ze zlého, ale z dob­rého. Kdo jedná dobře, je z Bo­ha; kdo jedná zle, Boha vůbec ne­vi­děl. 12 De­met­ri­os má dob­ré svě­de­ctví ode všech, i od sa­motné prav­dy. I my mu vy­dává­me svě­de­ctví a víš, že naše svě­de­ctví je prav­divé. 13 Na­psal bych ti ještě mno­hem více, ale ne­chci ti psát inkous­tem a pe­rem.

späť na 3. Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Demet­ri­ovi dávajú všet­ci svedoc­tvo i sama prav­da, a my tiež svedčíme, a viete, že naše svedoc­tvo je prav­divé.

Evanjelický

12 O Demet­ri­ovi všet­ci vy­dávajú dob­ré svedec­tvo, aj sama prav­da; aj my vy­dávame svedec­tvo (o ňom), a vieš, že naše svedec­tvo je prav­divé.

Ekumenický

12 O Demetriovi všet­ci vy­dávajú dob­ré svedec­tvo, aj samot­ná prav­da. Aj my vy­dávame svedec­tvo a ty vieš, že naše svedec­tvo je prav­divé.

Bible21

12 De­met­ri­os má dob­ré svě­de­ctví ode všech, i od sa­motné prav­dy. I my mu vy­dává­me svě­de­ctví a víš, že naše svě­de­ctví je prav­divé.

Bible213. Jan1,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček