Roháček3. Jánov1,12

3. Jánov 1:12

Demet­ri­ovi dávajú všet­ci svedoc­tvo i sama prav­da, a my tiež svedčíme, a viete, že naše svedoc­tvo je prav­divé.


Verš v kontexte

11 Milovaný, ne­na­sleduj zlého, ale dob­ré. Ten, kto činí dob­ré, je z Boha, ale kto robí zlé, ne­videl Boha. 12 Demet­ri­ovi dávajú všet­ci svedoc­tvo i sama prav­da, a my tiež svedčíme, a viete, že naše svedoc­tvo je prav­divé. 13 Mal by som ti mnoho čo písať, ale nech­cem ti na­písať čer­nid­lom a perom.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Demet­ri­ovi dávajú všet­ci svedoc­tvo i sama prav­da, a my tiež svedčíme, a viete, že naše svedoc­tvo je prav­divé.

Evanjelický

12 O Demet­ri­ovi všet­ci vy­dávajú dob­ré svedec­tvo, aj sama prav­da; aj my vy­dávame svedec­tvo (o ňom), a vieš, že naše svedec­tvo je prav­divé.

Ekumenický

12 O Demetriovi všet­ci vy­dávajú dob­ré svedec­tvo, aj samot­ná prav­da. Aj my vy­dávame svedec­tvo a ty vieš, že naše svedec­tvo je prav­divé.

Bible21

12 De­met­ri­os má dob­ré svě­de­ctví ode všech, i od sa­motné prav­dy. I my mu vy­dává­me svě­de­ctví a víš, že naše svě­de­ctví je prav­divé.