Bible212. Samuel7,7

2. Samuel 7:7

Po ce­lou tu dobu jsem se stěhoval, kamko­li šli všich­ni synové Iz­rae­le. Ře­kl jsem snad někdy něk­teré­mu vůd­ci iz­rael­ských kmenů, je­muž jsem přikázal pást můj lid Iz­rael: ‚Pro­č jste mi ne­po­stavi­li dům z cedrů?‘


Verš v kontexte

6 Ode dne, kdy jsem vy­ve­dl syny Iz­rae­le z Egyp­ta, až dodnes jsem pře­ce ne­byd­lel v do­mě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. 7 Po ce­lou tu dobu jsem se stěhoval, kamko­li šli všich­ni synové Iz­rae­le. Ře­kl jsem snad někdy něk­teré­mu vůd­ci iz­rael­ských kmenů, je­muž jsem přikázal pást můj lid Iz­rael: ‚Pro­č jste mi ne­po­stavi­li dům z cedrů?‘ 8 Řekni mé­mu služebníku Davi­dovi: Tak praví Hos­po­din zástupů – Já jsem tě vzal z pas­t­vin, od ov­cí, abys byl vůd­cem mého lidu Iz­rae­le.

späť na 2. Samuel, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 Kadekoľvek som chodil medzi všet­kými syn­mi Iz­raelovými, či som azda voľakedy povedal slovo nie­ktorému z pokolení Iz­raelových, ktorému som pri­kázal pásť môj ľud, Iz­raela, aby som bol po­vedal: Prečo ste mi ne­vy­stavili ced­rového domu?

Evanjelický

7 Keď som chodil so všet­kými Iz­rael­cami, či som as­poň slovíčkom naz­načil čo len jedinému iz­rael­skému sud­covi, ktorému som pri­kázal pásť môj iz­rael­ský ľud: Prečo mi ne­vy­stavíte céd­rový dom?

Ekumenický

7 Zmienil som sa čo i len slovom, kadiaľ som pre­chádzal so všet­kými Iz­raelit­mi, nie­ktorému z izraelských kmeňov, ktorému som pri­kázal viesť môj iz­rael­ský ľud: Prečo ste mi ne­po­stavili céd­rový dom?

Bible21

7 Po ce­lou tu dobu jsem se stěhoval, kamko­li šli všich­ni synové Iz­rae­le. Ře­kl jsem snad někdy něk­teré­mu vůd­ci iz­rael­ských kmenů, je­muž jsem přikázal pást můj lid Iz­rael: ‚Pro­č jste mi ne­po­stavi­li dům z cedrů?‘

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček