Bible212. Samuel22,31

2. Samuel 22:31

Jak doko­nalá je ces­ta Boží, jak ryzí je, co praví Hos­po­din – on je štít všech, kdo v něho doufají!


Verš v kontexte

30 S te­bou vy­razím pro­ti vojsku, ve svém Bohu hrad­by pře­konám! 31 Jak doko­nalá je ces­ta Boží, jak ryzí je, co praví Hos­po­din – on je štít všech, kdo v něho doufají! 32 Kdo by byl Bo­hem kro­mě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?

späť na 2. Samuel, 22

Príbuzné preklady Roháček

31 Ces­ta sil­ného Boha je bez­úhon­ná. Reč Hos­podinova je čis­tá a do­kázaná sťa zlato v oh­ni. On je štítom všet­kým, ktorí sa utiekajú k ne­mu.

Evanjelický

31 Božia ces­ta je do­konalá, reč Hos­podinova je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.

Ekumenický

31 Božia ces­ta je do­konalá, Hos­podinova reč je osvedčená. On je štítom každému kto sa k nemu utieka.

Bible21

31 Jak doko­nalá je ces­ta Boží, jak ryzí je, co praví Hos­po­din – on je štít všech, kdo v něho doufají!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček