Bible212. Samuel21,1

2. Samuel 21:1

Za Davi­dových dnů byl po tři roky za se­bou hlad, a tak David hledal Hos­po­di­novu tvář. Hos­po­din ře­kl: „­Na Saulovi a jeho ro­dině lpí krev, pro­tože dal za­bíjet Gibeonce.“


Verš v kontexte

1 Za Davi­dových dnů byl po tři roky za se­bou hlad, a tak David hledal Hos­po­di­novu tvář. Hos­po­din ře­kl: „­Na Saulovi a jeho ro­dině lpí krev, pro­tože dal za­bíjet Gibeonce.“ 2 Král si je tedy za­vo­lal a pro­mlu­vil s ni­mi. (Gi­be­on­ci ne­po­cházejí ze synů Iz­rae­le, ale ze zbytku Emo­rej­ců. Synové Iz­rae­le se jim za­váza­li přísahou, ale Saul se je ve své hor­livosti pro Iz­rael a Judu snažil vy­bít.) 3 David se tedy Gi­be­on­ců ptal: „Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abys­te dob­rořeči­li Hos­po­di­novu dědictví?“

späť na 2. Samuel, 21

Príbuzné preklady Roháček

1 A bol hlad za dní Dávidových tri roky, rok po roku. A Dávid hľadal tvár Hos­podinovu. A Hos­podin riekol: Je to pre Sau­la a pre jeho dom kr­vi, pre­tože po­bil Gibe­oňanov.

Evanjelický

1 Raz za Dávidových čias bol hlad tri roky za sebou. Keď Dávid hľadal Hos­podinovu tvár, Hos­podin mu po­vedal: Na Sau­lovi a na jeho kr­vilačnom dome leží krv­ná vina, pre­tože po­bili Gibeón­cov.

Ekumenický

1 Za Dávidových čias trval tri roky za sebou hlad. Keď Dávid skúmal u Hospodina príčinu toho, do­stal od neho od­poveď: Na Sau­lovi a jeho dome lip­ne krv, pre­tože po­bili Gibeónčanov.

Bible21

1 Za Davi­dových dnů byl po tři roky za se­bou hlad, a tak David hledal Hos­po­di­novu tvář. Hos­po­din ře­kl: „­Na Saulovi a jeho ro­dině lpí krev, pro­tože dal za­bíjet Gibeonce.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček