Bible212. Samuel18,7

2. Samuel 18:7

a Davi­dovi muži tam iz­rael­ské voj­sko po­razi­li. V té hroz­né řeži ono­ho dne padlo na 20 000 vo­jáků.


Verš v kontexte

6 A tak vy­táh­li do pole pro­ti Iz­rae­li. K bitvě došlo v Efraim­ském lese 7 a Davi­dovi muži tam iz­rael­ské voj­sko po­razi­li. V té hroz­né řeži ono­ho dne padlo na 20 000 vo­jáků. 8 Boj se rozšířil po ce­lém kra­ji a les toho dne po­hl­til více mužů, než ko­lik jich padlo mečem.

späť na 2. Samuel, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 A bol tam porazený ľud Iz­raelov od služob­níkov Dávidových. A bola to tam veľká porážka toho dňa. Pad­lo ich dvadsať tisíc.

Evanjelický

7 Dávidovi služob­níci tam porazili iz­rael­ský ľud; Spôsobili im v ten deň veľkú porážku. Za­hynulo až dvad­saťtisíc mužov.

Ekumenický

7 Dávidovi služob­níci tam porazili iz­rael­ský ľud. V ten deň tam utr­peli ťažkú porážku so stratou dvad­saťtisíc mužov.

Bible21

7 a Davi­dovi muži tam iz­rael­ské voj­sko po­razi­li. V té hroz­né řeži ono­ho dne padlo na 20 000 vo­jáků.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček