Evanjelický2. Samuelova18,7

2. Samuelova 18:7

Dávidovi služob­níci tam porazili iz­rael­ský ľud; Spôsobili im v ten deň veľkú porážku. Za­hynulo až dvad­saťtisíc mužov.


Verš v kontexte

6 Vtedy vy­šiel do poľa proti Iz­raelu, a strh­la sa bit­ka v Ef­rajim­skom lese. 7 Dávidovi služob­níci tam porazili iz­rael­ský ľud; Spôsobili im v ten deň veľkú porážku. Za­hynulo až dvad­saťtisíc mužov. 8 Bit­ka sa rozšírila na celú krajinu, takže v ten deň po­hl­til z ľudu viac les ako meč.

späť na 2. Samuelova, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 A bol tam porazený ľud Iz­raelov od služob­níkov Dávidových. A bola to tam veľká porážka toho dňa. Pad­lo ich dvadsať tisíc.

Evanjelický

7 Dávidovi služob­níci tam porazili iz­rael­ský ľud; Spôsobili im v ten deň veľkú porážku. Za­hynulo až dvad­saťtisíc mužov.

Ekumenický

7 Dávidovi služob­níci tam porazili iz­rael­ský ľud. V ten deň tam utr­peli ťažkú porážku so stratou dvad­saťtisíc mužov.

Bible21

7 a Davi­dovi muži tam iz­rael­ské voj­sko po­razi­li. V té hroz­né řeži ono­ho dne padlo na 20 000 vo­jáků.