Bible212. Letopisů7,6

2. Letopisů 7:6

Kněží stá­li na svých mís­tech, na­pro­ti nim levi­té s hu­dební­mi nástro­ji, které k oslavě Hos­po­di­na zho­tovil král David, a oslavova­li Hos­po­di­na Davi­dovou písní: „Je­ho lás­ka trvá na věky!“ Kněží trou­bi­li na­pro­ti levi­tům před ce­lým na­stou­peným Iz­rae­lem.


Verš v kontexte

5 Král Šalo­moun obětoval 22 000 býků a 120 000 ov­cí. Tak­to král a vše­chen lid za­svě­ti­li Boží chrám. 6 Kněží stá­li na svých mís­tech, na­pro­ti nim levi­té s hu­dební­mi nástro­ji, které k oslavě Hos­po­di­na zho­tovil král David, a oslavova­li Hos­po­di­na Davi­dovou písní: „Je­ho lás­ka trvá na věky!“ Kněží trou­bi­li na­pro­ti levi­tům před ce­lým na­stou­peným Iz­rae­lem. 7 Šalo­moun teh­dy po­svě­til střed nádvoří před Hos­po­di­novým chrá­mem. Tam to­tiž obětoval zápalnou oběť i tuk pokojných obětí, pro­tože bronzový ol­tář, který Šalo­moun zho­tovil, ne­mohl po­jmout všech­ny ty zápalné a moučné obě­ti a obětní tuk.

späť na 2. Letopisů, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 A kňazi stáli pri svojich úradoch i Levitovia s nás­trojami ku sprievodu spevu Hos­podinov­ho, ktorých narobil kráľ Dávid oslavovať Hos­podina, pre­tože jeho milosť ­tr­vá na veky, keď chválil Dávid Hos­podina skrze nich, a kňazi trúbili na­proti nim, a celý Iz­rael, všet­ci stáli.

Evanjelický

6 Kňazi stáli na svojich stanovištiach, i levíti s hudob­nými nás­troj­mi Hos­podinovými, ktoré dal zhotoviť kráľ Dávid k velebe Hos­podinovej, pre­tože naveky tr­vá Jeho milosť. S chválo­spev­mi Dávidovými trúbili kňazi pred nimi a všetok Iz­rael stál.

Ekumenický

6 Kňazi stáli na svojich mies­tach i leviti s hudobnými nás­troj­mi na oslavu Hos­podina, ktoré dal zhotoviť kráľ Dávid na velebu Hos­podina, lebo jeho milosť tr­vá naveky. Za­znel Dávidov chválo­spev, kňazi oproti nim trúbili a všetok Iz­rael stál.

Bible21

6 Kněží stá­li na svých mís­tech, na­pro­ti nim levi­té s hu­dební­mi nástro­ji, které k oslavě Hos­po­di­na zho­tovil král David, a oslavova­li Hos­po­di­na Davi­dovou písní: „Je­ho lás­ka trvá na věky!“ Kněží trou­bi­li na­pro­ti levi­tům před ce­lým na­stou­peným Iz­rae­lem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček