Bible212. Letopisů7,3

2. Letopisů 7:3

Všich­ni synové Iz­rae­le vi­dě­li, jak se­stu­puje oheň. Když spatři­li Hos­po­di­novu slávu nad chrá­mem, poklek­li na dlažbu tváří k ze­mi, klaně­li se a dob­rořeči­li Hospodinu: „Je tak dobrý! Jeho lás­ka trvá navěky!“


Verš v kontexte

2 takže kněží ne­moh­li vstou­pit do Hos­po­di­nova chrá­mu, pro­tože Hos­po­dinův chrám na­plni­la Hos­po­di­nova sláva. 3 Všich­ni synové Iz­rae­le vi­dě­li, jak se­stu­puje oheň. Když spatři­li Hos­po­di­novu slávu nad chrá­mem, poklek­li na dlažbu tváří k ze­mi, klaně­li se a dob­rořeči­li Hospodinu: „Je tak dobrý! Jeho lás­ka trvá navěky!“ 4 Král i vše­chen lid pak před Hos­po­di­nem slavi­li obětní ho­dy.

späť na 2. Letopisů, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 A všet­ci synovia Iz­raelovi hľadeli na to, keď so­stupoval oheň i sláva Hos­podinova na dom, a skloniac sa na kolená pad­li tvárou k zemi na dlažbu, klaňali sa a oslavovali Hos­podina, že je dob­rý, že jeho milosť ­tr­vá na veky.

Evanjelický

3 Keď však všet­ci Iz­rael­ci videli zo­stupovať oheň a slávu Hos­podinovu na dom, sklonili sa tvárou k zemi, k dlažbe, klaňali sa a ďakovali Hos­podinovi, že je dob­rý, veď Jeho milosť tr­vá naveky.

Ekumenický

3 Keď všet­ci Iz­raeliti videli, ako zo­stupuje oheň a Hos­podinova sláva na dom, kles­li na dlažbu tvárou na zem, klaňali sa a vzdávali Hos­podinovi chválu za to, že je dob­rý a že jeho milosť tr­vá naveky.

Bible21

3 Všich­ni synové Iz­rae­le vi­dě­li, jak se­stu­puje oheň. Když spatři­li Hos­po­di­novu slávu nad chrá­mem, poklek­li na dlažbu tváří k ze­mi, klaně­li se a dob­rořeči­li Hospodinu: „Je tak dobrý! Jeho lás­ka trvá navěky!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček