Bible212. Letopisů10,3

2. Letopisů 10:3

pro­tože pro něj po­sla­li a zva­li ho zpět. Je­ro­boám přišel s ce­lým Iz­rae­lem za Re­cho­boá­mem a spo­lečně mu řek­li:


Verš v kontexte

2 Je­ro­boám, syn Ne­batův, se o tom dověděl v Egyptě, kam uprchl před králem Šalo­mou­nem. Vrá­til se tedy z Egyp­ta, 3 pro­tože pro něj po­sla­li a zva­li ho zpět. Je­ro­boám přišel s ce­lým Iz­rae­lem za Re­cho­boá­mem a spo­lečně mu řek­li: 4 „Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služ­by a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a bu­de­me ti sloužit.“

späť na 2. Letopisů, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo po­slali po neho a po­volali ho. A tedy prišiel Jeroboám i celý Iz­rael a hovorili Rechabeámovi a riek­li:

Evanjelický

3 Po­slali po neho a za­volali ho. Járobeám i celý Iz­rael prišli a po­vedali Rechabeámovi:

Ekumenický

3 Po­slali poň a po­zvali ho. Járobeám i celý Iz­rael sa do­stavili a vy­slovili Rechabeámovi požiadav­ku:

Bible21

3 pro­tože pro něj po­sla­li a zva­li ho zpět. Je­ro­boám přišel s ce­lým Iz­rae­lem za Re­cho­boá­mem a spo­lečně mu řek­li:

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček