Evanjelický2. Kronická10,3

2. Kronická 10:3

Po­slali po neho a za­volali ho. Járobeám i celý Iz­rael prišli a po­vedali Rechabeámovi:


Verš v kontexte

2 Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egyp­te, kam utiekol pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egyp­ta. 3 Po­slali po neho a za­volali ho. Járobeám i celý Iz­rael prišli a po­vedali Rechabeámovi: 4 Tvoj otec nám priťažil jar­mo. Odľahči nám teraz ťažkú službu svoj­ho otca a jeho tvr­dé jar­mo, ktoré na nás uvalil, a budeme ti slúžiť.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo po­slali po neho a po­volali ho. A tedy prišiel Jeroboám i celý Iz­rael a hovorili Rechabeámovi a riek­li:

Evanjelický

3 Po­slali po neho a za­volali ho. Járobeám i celý Iz­rael prišli a po­vedali Rechabeámovi:

Ekumenický

3 Po­slali poň a po­zvali ho. Járobeám i celý Iz­rael sa do­stavili a vy­slovili Rechabeámovi požiadav­ku:

Bible21

3 pro­tože pro něj po­sla­li a zva­li ho zpět. Je­ro­boám přišel s ce­lým Iz­rae­lem za Re­cho­boá­mem a spo­lečně mu řek­li: