Bible212. Korintským12,19

2. Korintským 12:19

Mys­lí­te, že se před vá­mi ce­lou dobu hájí­me? Mi­lovaní, my mluví­me před Boží tváří v Kri­stu, a to všech­no pro vaši po­si­lu.


Verš v kontexte

18 Požádal jsem o po­moc Tita a po­slal jsem s ním jedno­ho bra­t­ra. Že by vás pod­ve­dl Ti­tus? Ne­jedna­li jsme ve stejném du­chu? Neš­li jsme ve stejných šlépějích? 19 Mys­lí­te, že se před vá­mi ce­lou dobu hájí­me? Mi­lovaní, my mluví­me před Boží tváří v Kri­stu, a to všech­no pro vaši po­si­lu. 20 Bo­jím se to­tiž, abych z vás, až při­jdu, ne­byl zkla­maný a také vy abys­te ne­by­li zkla­maní ze mě. Bo­jím se svárů, ne­vraživosti, zlo­by, sou­peření, urážek, po­mluv, zpupnosti a zmatků.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

19 Dáv­no sa dom­nievate, že sa pred vami bránime; pred Bohom v Kris­tovi hovoríme a to všet­ko, milovaní, pre vaše vzdelanie.

Evanjelický

19 Už dáv­no si mys­líte, že sa bránime pred vami. Pred Bohom v Kris­tovi hovoríme: to všet­ko je, milovaní, na vaše vzdelávanie.

Ekumenický

19 Už dáv­no si mys­líte, že sa pred vami ob­hajujeme. Pred Bohom v Kristovi vy­hlasujeme: To všet­ko, milovaní, je na vaše budovanie.

Bible21

19 Mys­lí­te, že se před vá­mi ce­lou dobu hájí­me? Mi­lovaní, my mluví­me před Boží tváří v Kri­stu, a to všech­no pro vaši po­si­lu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček