Ekumenický2. Korintským12,19

2. Korintským 12:19

Už dáv­no si mys­líte, že sa pred vami ob­hajujeme. Pred Bohom v Kristovi vy­hlasujeme: To všet­ko, milovaní, je na vaše budovanie.


Verš v kontexte

18 Pop­rosil som Títa a po­slal som s ním brata. A či vás Títus vy­korisťoval? Či sme ne­po­stupovali v tom is­tom duchu a v tých is­tých šľapajach? 19 Už dáv­no si mys­líte, že sa pred vami ob­hajujeme. Pred Bohom v Kristovi vy­hlasujeme: To všet­ko, milovaní, je na vaše budovanie. 20 Bojím sa však, aby som vás pri svojom príchode nenašiel takých, akých nech­cem, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého nech­cete; aby neboli sváry, žiar­livosť, hnev, rivalita, ohovárania, klebety, nadutosť a rozb­roje.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

19 Dáv­no sa dom­nievate, že sa pred vami bránime; pred Bohom v Kris­tovi hovoríme a to všet­ko, milovaní, pre vaše vzdelanie.

Evanjelický

19 Už dáv­no si mys­líte, že sa bránime pred vami. Pred Bohom v Kris­tovi hovoríme: to všet­ko je, milovaní, na vaše vzdelávanie.

Ekumenický

19 Už dáv­no si mys­líte, že sa pred vami ob­hajujeme. Pred Bohom v Kristovi vy­hlasujeme: To všet­ko, milovaní, je na vaše budovanie.

Bible21

19 Mys­lí­te, že se před vá­mi ce­lou dobu hájí­me? Mi­lovaní, my mluví­me před Boží tváří v Kri­stu, a to všech­no pro vaši po­si­lu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček