Bible212. Korintským12,20

2. Korintským 12:20

Bo­jím se to­tiž, abych z vás, až při­jdu, ne­byl zkla­maný a také vy abys­te ne­by­li zkla­maní ze mě. Bo­jím se svárů, ne­vraživosti, zlo­by, sou­peření, urážek, po­mluv, zpupnosti a zmatků.


Verš v kontexte

19 Mys­lí­te, že se před vá­mi ce­lou dobu hájí­me? Mi­lovaní, my mluví­me před Boží tváří v Kri­stu, a to všech­no pro vaši po­si­lu. 20 Bo­jím se to­tiž, abych z vás, až při­jdu, ne­byl zkla­maný a také vy abys­te ne­by­li zkla­maní ze mě. Bo­jím se svárů, ne­vraživosti, zlo­by, sou­peření, urážek, po­mluv, zpupnosti a zmatků. 21 Bo­jím se, aby mě můj Bůh, až při­jdu, před vá­mi znovu ne­ponížil, kdybych mu­sel truch­lit nad to­lika dřívější­mi hříšníky, kteří neči­ni­li pokání z nečisto­ty, smil­stva a ne­styda­tosti, kte­rou pá­cha­li.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo sa bojím, aby som vás, keď prij­dem, nenašiel nejako takých, akých nech­cem, a zase vy aby ste mňa nenašli takého, jakého nech­cete; aby snáď nebolo svárov, závis­tí, hnevov, hašterení, po­mlúv, pletích, nadúvaní sa, ne­pokojov.

Evanjelický

20 Obávam sa totiž, aby som vás, až prídem, nenašiel takých, akých by som nech­cel, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého by ste nech­celi; aby nebolo sváru, závis­ti, hnevov, hádok, ohovárania, našep­kávania, pýchy, ne­pokojov;

Ekumenický

20 Bojím sa však, aby som vás pri svojom príchode nenašiel takých, akých nech­cem, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého nech­cete; aby neboli sváry, žiar­livosť, hnev, rivalita, ohovárania, klebety, nadutosť a rozb­roje.

Bible21

20 Bo­jím se to­tiž, abych z vás, až při­jdu, ne­byl zkla­maný a také vy abys­te ne­by­li zkla­maní ze mě. Bo­jím se svárů, ne­vraživosti, zlo­by, sou­peření, urážek, po­mluv, zpupnosti a zmatků.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček