Bible212. Korintským1,24

2. Korintským 1:24

Ne­chce­me panovat nad vaší vírou, ale po­máhat vaší ra­dosti; ve víře pře­ce pevně sto­jí­te.


Verš v kontexte

22 který nás také označil svou pečetí a dal nám do srd­cí Du­cha jako záru­ku. 23 Bůh je mi svě­dek – na mou duši, že jsem do Ko­rin­tu ještě ne­přišel jen z ohle­du k vám. 24 Ne­chce­me panovat nad vaší vírou, ale po­máhat vaší ra­dosti; ve víře pře­ce pevně sto­jí­te.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Nie že by sme panovali nad vašou vierou, ale že sme spolu­pracov­ník­mi na vašej rados­ti, lebo vierou stojíte.

Evanjelický

24 Niežeby sme panovali nad vašou vierou, ale sme spolu­pracov­níci vašej rados­ti; veď vierou stojíte.

Ekumenický

24 Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme po­máhať vašej rados­ti — veď vo viere stojíte pev­ne.

Bible21

24 Ne­chce­me panovat nad vaší vírou, ale po­máhat vaší ra­dosti; ve víře pře­ce pevně sto­jí­te.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček