Ekumenický2. Korintským1,24

2. Korintským 1:24

Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme po­máhať vašej rados­ti — veď vo viere stojíte pev­ne.


Verš v kontexte

22 On nás aj označil pečaťou a Ducha dal do našich sŕdc ako záv­davok. 23 Volám však Boha za sved­ka svojej duše, že len z ohľadu na vás som doteraz ne­prišiel do Korin­tu. 24 Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme po­máhať vašej rados­ti — veď vo viere stojíte pev­ne.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Nie že by sme panovali nad vašou vierou, ale že sme spolu­pracov­ník­mi na vašej rados­ti, lebo vierou stojíte.

Evanjelický

24 Niežeby sme panovali nad vašou vierou, ale sme spolu­pracov­níci vašej rados­ti; veď vierou stojíte.

Ekumenický

24 Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme po­máhať vašej rados­ti — veď vo viere stojíte pev­ne.

Bible21

24 Ne­chce­me panovat nad vaší vírou, ale po­máhat vaší ra­dosti; ve víře pře­ce pevně sto­jí­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček