Bible212. Jan1,6

2. Jan 1:6

V tom je lás­ka, abychom ži­li pod­le jeho přikázání. To přikázání jste slyše­li od počátku, a tak pod­le něj žij­te.


Verš v kontexte

5 Pro­sím tě te­dy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme mě­li od počátku: Mi­lu­j­me jedni druhé. 6 V tom je lás­ka, abychom ži­li pod­le jeho přikázání. To přikázání jste slyše­li od počátku, a tak pod­le něj žij­te. 7 Do svě­ta to­tiž vy­š­la spous­ta bludařů, kteří ne­vy­znávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý ta­kový je bludař a an­tikrist.

späť na 2. Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A toto je tá lás­ka, aby sme chodili podľa jeho pri­kázaní. To je to pri­kázanie, ako ste počuli od počiat­ku, aby ste v nej chodili.

Evanjelický

6 A to je lás­ka, aby sme chodili podľa Jeho pri­kázaní. A to je pri­kázanie, ako ste počuli od počiat­ku, aby ste chodili v ňom.

Ekumenický

6 A to je lás­ka: žiť podľa jeho pri­kázaní. To pri­kázanie, ktoré ste počuli od začiat­ku, je, aby ste žili v láske.

Bible21

6 V tom je lás­ka, abychom ži­li pod­le jeho přikázání. To přikázání jste slyše­li od počátku, a tak pod­le něj žij­te.

Bible212. Jan1,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček