Bible212. Jan1,3

2. Jan 1:3

Mi­lost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Ot­cova Sy­na, ať je s ná­mi v prav­dě a lás­ce.


Verš v kontexte

2 kvů­li prav­dě, která v nás zůstává a bude s ná­mi navěky: 3 Mi­lost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Ot­cova Sy­na, ať je s ná­mi v prav­dě a lás­ce. 4 Udělalo mi ne­smírnou ra­dost, když jsem zjistil, jak něk­teré z tvých dětí ži­jí v prav­dě, pod­le přikázání, které jsme do­sta­li od Ot­ce.

späť na 2. Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Nech je s vami milosť, milo­sr­den­stvo a pokoj od Boha Otca a od Pána Ježiša Kris­ta, Syna Ot­cov­ho, v prav­de a lás­ke.

Evanjelický

3 Milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a od Ježiša Kris­ta, Ot­cov­ho Syna, buď s nami v prav­de a lás­ke!

Ekumenický

3 milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca i Ježiša Kris­ta, Ot­cov­ho Syna bude s nami v pravde a lás­ke.

Bible21

3 Mi­lost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Ot­cova Sy­na, ať je s ná­mi v prav­dě a lás­ce.

Bible212. Jan1,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček