Ekumenický2. Jánov1,3

2. Jánov 1:3

milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca i Ježiša Kris­ta, Ot­cov­ho Syna bude s nami v pravde a lás­ke.


Verš v kontexte

2 vďaka prav­de, ktorá zo­stáva v nás a bude s nami naveky: 3 milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca i Ježiša Kris­ta, Ot­cov­ho Syna bude s nami v pravde a lás­ke. 4 Veľmi som sa za­radoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo žijú v pravde, ako sme do­stali pri­kázanie od Ot­ca.

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Nech je s vami milosť, milo­sr­den­stvo a pokoj od Boha Otca a od Pána Ježiša Kris­ta, Syna Ot­cov­ho, v prav­de a lás­ke.

Evanjelický

3 Milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a od Ježiša Kris­ta, Ot­cov­ho Syna, buď s nami v prav­de a lás­ke!

Ekumenický

3 milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca i Ježiša Kris­ta, Ot­cov­ho Syna bude s nami v pravde a lás­ke.

Bible21

3 Mi­lost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Ot­cova Sy­na, ať je s ná­mi v prav­dě a lás­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček