Bible211. Letopisů24,20

1. Letopisů 24:20

K ostatním Levi­ho synům patřili: Ze synů Amra­mových: Šubael. Ze synů Šu­bae­lových: Je­chdeáš.


Verš v kontexte

19 To je pořadí, v němž mě­li vstu­po­vat do Hos­po­di­nova do­mu, aby v něm ko­na­li službu pod­le nařízení svého otce Áro­na, jak mu je vy­dal Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le. 20 K ostatním Levi­ho synům patřili: Ze synů Amra­mových: Šubael. Ze synů Šu­bae­lových: Je­chdeáš. 21 Ze synů Re­cha­biášových: vůd­ce Jišiáš.

späť na 1. Letopisů, 24

Príbuzné preklady Roháček

20 A čo do os­tat­ných synov Léviho. Zo synov Am­ramových Šubael, zo synov Šubaelových Jech­deiáš.

Evanjelický

20 Z os­tat­ných po­tom­kov Lévího: zo synov Am­ráma: Šúbáél, zo synov Šúbáéla: Jech­deja,

Ekumenický

20 Os­tat­ní leviti: Zo synov Am­rámových: Šúbael, zo synov Šúbaela: Jech­deja.

Bible21

20 K ostatním Levi­ho synům patřili: Ze synů Amra­mových: Šubael. Ze synů Šu­bae­lových: Je­chdeáš.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček